تجهیزات آزمایشگاهی کارآزما

اطلاعات پایه

تجهیزات آزمایشگاهی کارآزما

  • وارد کننده
  • تولید کننده

تجهیزات آزمایشگاهی , رطوبت سنج و دماسنج ,شوف بالن , کوره ,انواع میکروتوم ,آب مقطرگیری , همزن,شیکرو هموژنایزر , پلاریمتر دیجیتال، شیکر انکوباتور , همزن،شیکر،هموژنایزر،سمپلر , سانتریفوژ ,ویسکوزیمتر ,اسپکت، هموگلوبین متر

جاده مخصوص کرج ، کیلومتر 11، خیابان سی ام ، خیابان شهید عباس شفیعی هنجنی ، پلاک 18(قابلیت دسترسی از بزرگراه آزادگان ، شهرک استقلال ، خیابان شهید جلال و بزرگراه فتح ، خیابان سپاه اسلام)

http://www.karazmalab.com

مالکیت

۱ فروردین ۱۳۵۴